R 🔍

Summenformeln (Chemie)


Liste


Basiswissen


In der Chemie steht das Wort Summenformel für eine Molekülschreibweise, die die Anzahl der Atome jeder Atomsorte mit anzeigt. Hier stehen einige Beispiele dazu.

Beispiele


◦ AgCl => Silberchlorid
◦ AgNO₃ => Silbernitrat
◦ Al₂Be₃[Si₆O₁₈] => Beryll
◦ Al₂O₃ => Aluminiumoxid
◦ C₂H₂ => Ethin
◦ C₂H₄ => Ethen
◦ C₂H₆O => Ethanol
◦ C₃H₈ => Propan
◦ C₃H₈O₃ => Glycerin
◦ C₄H₁₀ => Butan
◦ C₆H₁₂O₆ => Glucose
◦ C₇H₅N₃O₆ => Trinitrotoluol
◦ C₉H₈O₄ => Acetylsalicylsäure
◦ C₁₀H₁₆O+(H₂S) => Bernstein
◦ CaMg(CO₃)₂ => Dolomit
◦ CaCO₃ => Calciumcarbonat
◦ Ca(OH)₂ => Calciumhydroxid
◦ CaO => Branntkalk
◦ CH₄ => Methan
◦ CO₂ => Kohlendioxid
◦ CuO => Kupfer(II)-oxid
◦ Cu₂O => Kupfer(I)-oxid
◦ CuS => Kupfer(II)-Sulfid
◦ C₁₂H₂₂O₁₁ => Saccharose
◦ Fe₃O₄ => Magnetit
◦ H₂ => Wasserstoff
◦ HCl⋅x(H2O) => Salzsäure
◦ H₂O => Wasser
◦ H₂O₂ => Wasserstoffperoxid
◦ H₂SO₄ => Schwefelsäure
◦ KCl => Sylvin
◦ KMg[Cl|SO4]·3H2O => Kainit
◦ KMgCl3·6 H2O => Carnallit
◦ (Mg,Fe)₂SiO₄ => Olivin
◦ MgSO4·H2O => Kieserit
◦ NaCl => Halit
◦ N₂ => Stickstoff
◦ N₂O => Lachgas
◦ NaOH => Natriumhydroxid
◦ Na₂CO₃ => Natriumcarbonat
◦ NaHCO₃ => Natriumhydrogencarbonat
◦ Na₂SO₄ => Natriumsulfat
◦ O₂ => Sauerstoff
◦ O₃ => Ozon
◦ PbS => Bleiglanz
◦ Si0₂ => Siliziumdioxid
◦ SO₂ => Schwefeldioxid
◦ ZnSO₄ => Zinksulfat